Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden… (Efeze 2: 3b-5)

Evangelie in notendop

Het hele Evangelie kun je samenvatten met twee woorden: ‘Maar God…’
Totale zaligheid hangt daarvan af. Tegen de zwarte achtergrond van onze verlorenheid, zondigheid, schittert het heldere licht van Gods genade.

Schoongewassen van het verleden

Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven?
Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.
Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. (1Korinte 6:9-15)

De gemeente in Korinthe kende een interessante mix van ex-zondaren. Geen verleden om trots op te zijn. Sommigen van u zijn dat wel geweest – mensen die geen recht hebben op het Koninkrijk van God. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd, gerechtvaardigd.
Dat maakt alles anders. Nieuw.
Die wending moet ook in uw leven plaatsvinden.

Kent u genade? Bent u schoongewassen?

Amos, boer van beroep

© 2017 KwaSizabantu Nederland