De profeet van God zei tegen David: U bent die man! (2Sam 12:7a). De hedendaagse profeten verkondigen echter: U bent het slachtoffer! En dat voelt op een of andere manier goed. Een van de snelste manieren om uit de slachtofferrol te komen is het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Waarom is dat zo moeilijk?

Verantwoordelijkheid nemen is onder meer actief zoeken naar je eigen aandeel in een situatie. Opwekking begint bij jezelf. Niet bij de fouten van de ander. De Trooster, als Hij komt en werkt, overtuigt Hij nog steeds van zonde, gerechtigheid en oordeel.
Zo werkte de Geest in het hart van David.
Toen zei David tegen Nathan: Ik heb gezondigd tegen de HEERE. En Nathan zei tegen David: De HEERE heeft ook uw zonde weggenomen; u zult niet sterven. (2Sam 12:13)

Amos, boer van beroep

© 2017 KwaSizabantu Nederland