Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. (1Cor 10:12)

Oprecht en gehoorzaam stond Noach alleen tegenover een wereld dronken van lust en begeerte. Wie zou hebben gedacht dat Noach zelf in dronkenschap zou eindigen?

Abrahams gehoorzaamheid ging zover, dat hij bereid was zijn enige zoon op te offeren. Wie kon zich indenken dat hij een klinkklare leugen zou vertellen?

Kijk naar Lot die opstaat tegen de smerigheid van Sodom. Nauwelijks is hij gered van de vernietiging van de stad of hij valt in incest. Wie zou dat gedacht hebben?

Dapper en moedig weerstond David de reus Goliath; later deed hij of hij waanzinnig was uit angst voor zijn vijanden.

Denk eens aan Elia. We zien hem als een dappere man, die het zwaard van God’s wraak tegen tienduizenden hanteert. Maar de dreiging van een vrouw brengt hem tot suïcidale wanhoop.

Petrus, behorend tot de binnenste kring van Jezus’ discipelen, volgde de voetstappen van Jezus van dichterbij dan iedereen. En hij vervloekt zijn Heer.

Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. (1Cor 10:11).

Net als je denkt dat je jezelf kent, doe je iets of zeg je iets dat totaal niet lijkt te passen bij je karakter. Maar dat is niet zo. Het karakter van ons zondige en sterfelijke mensen is erop gericht om te zondigen. Wees niet verbaasd. En oordeel ook niet hard. Pas gewoon op dat jij ook niet valt.

Heere, alleen U kunt mij voor struikelen behoeden. Laat er niets tussen U en mij komen.

Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. (Judas 24-25)

Amos, boer van beroep

© 2017 KwaSizabantu Nederland