Ik heb opwekking nodig:*

God en geloof

… als ik God niet meer liefheb zoals ik ooit deed

… als ik de waarheid ken, maar deze niet in praktijk breng

… als ik niet beef voor het Woord van God

… als ik zelden nadenk over de eeuwigheid

… als het in mijn gebeden ontbreekt aan vuur

… als mijn hart koud is en mijn ogen droog

Zonde

… als ik niet meer huil en geen berouw meer heb over mijn zonden

… als ik niet vergeven kan, zoals mij vergeving geschonken is

… als ik denk dat er geen overwinning over de zonde is

… als ik denk dat God alles kan, behalve mijn karakter veranderen

… als er weinig of geen verschil is tussen mij en de seculiere wereld om mij heen

Interesses

… als wereldse interesses en bezigheden belangrijker zijn dan eeuwige zaken

… als ik liever achter de pc zit, of met mijn smartphone speel, dan Bijbel lees en bid

… als ik dingen kijk op internet, tv en dvd die ik niet in de kerk op de beamer durf te tonen

… als ik liever geld verdien dan geld geef

Relaties

… als man en vrouw niet samen bidden

… als mijn kinderen opgroeien en wereldse waarden en normen, humanistische filosofieën en een goddeloze levensstijl overnemen en ik doe daar niets aan

… als ik meer bezorgd ben over wat anderen over mij denken dan wat God over mij denkt

… als ik onbewogen blijf onder de gedachte dat mijn buren, zakenpartners en kennissen naar de hel gaan wanneer zij Christus niet kennen als Redder

… als ik blind ben voor de omvang van mijn nood en denk dat ik geen opwekking nodig heb

* Indien slechts een van deze 20 punten op mij van toepassing is, heb ik opwekking nodig…

Zou Ú ons niet weer levend maken,

zodat Uw volk zich in U verblijdt?

Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE,

geef ons Uw heil.

(Psalm 85: 7-8)

Amos, boer van beroep

© 2017 KwaSizabantu Nederland