Wat is opwekking?

  1. Opwekking is geen weekend vol samenkomsten.
  2. Opwekking is geen kerk vol mensen.
  3. Opwekking is geen mensenwerk.
  4. Opwekking is een werk van God.
  5. Opwekking is mensen vol van God.
  6. Opwekking begint altijd met verootmoediging en berouw.
  7. Opwekking begint bij jezelf.

© 2017 KwaSizabantu Nederland