Jozef had twee zonen vóór de jaren van hongersnood. De eerstgeborene was Manasse, want ‘God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en ontberingen en al het verdriet van mijn vaders huis.’ Zijn tweede zoon was Efraïm, want ‘God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn verdrukking’ (Genesis 41: 50-52).

Jozef was een verbazingwekkende man, die op de bodem van de put begon. Hij werd mishandeld en bedrogen. Hij werd als slaaf verkocht en in de gevangenis gestopt op basis van valse beschuldigingen. Ondanks zijn lijden bleef Jozef trouw aan de Heere. Zeer weinig mensen hebben geleden zoals hij. Als we lijden, dan mogen we niet toestaan dat een wortel van de bitterheid opschiet.

Manasse – vergeten wat achter ligt

Lijden en oneerlijke behandeling zullen geen invloed hebben op iemand die de Geest van God in zich heeft. Het is belangrijk dat we ons hart bewaken en niet toestaan dat zelfmedelijden binnenkomt.
De vraag is: kan ik vergeven? Kan ik vergeten?
Niet – ik vergeef maar ik kan het niet vergeten. Als je zo bent, ben je niet zoals Jozef, je hebt zijn hart en geest niet. Sommige mensen zijn depressief, belast en ellendig, omdat ze niet kunnen vergeten wat er in het verleden is gebeurd. Ze komen nergens in hun geestelijke leven. Ze boeken geen vooruitgang. Sommige mensen kunnen niet vergeten wat er in het huis van hun vader is gebeurd. Je zou vrij moeten zijn – de glorie van God uitstralend. Maar als er wrok in je hart is, zul je nooit geestelijk gezag hebben. Bid dat God je helpt alles te vergeten wat je is aangedaan.

Efraïm – lijden maakt vruchtbaar

In het Hebreeuws staat er twee keer vruchtbaar. Dubbel vruchtbaar. Niet iedereen boog voor Jozef, maar in het land van verdrukking wel. Als je door lijden heengaat, heb je dan een lang gezicht? De verdrukking zou je moeten opheffen en ervoor zorgen dat je dubbel vruchtbaar bent. Laat Gods heerlijkheid zien. Zeg niet dat je niet kunt overwinnen vanwege een bepaald persoon. God heeft je die persoon gegeven om je dubbel vruchtbaar te maken. Jakobus zei: “Acht het voor enkel vreugde wanneer je in allerlei beproevingen valt …” Toen Jozef zijn familie weer zag, was hij een zegen voor hen, voor degenen die hem pijn hadden gedaan. Zegen die je vervloeken, draag Manasse en Efraïm in je leven.

Zijn deze twee kinderen, Manasse en Efraïm, in je leven?

Gebruikt door God, gehaat door anderen

Waarom is het zo dat degenen die God zegent, gehaat en mishandeld worden? Toen Jozef 17 jaar oud was, werd hij als slaaf verkocht door zijn eigen broers. Potifars vrouw loog over hem en hij werd in de gevangenis gegooid. Mensen die gezegend zijn door God worden gehaat door medechristenen en gelovigen. Josef was een man die geëerd en gerespecteerd moest zijn, maar hij werd in de gevangenis gegooid. Hij stierf daar niet. God hief hem uit de modderige klei. Een heidense farao legde zijn ring om Jozefs vinger en zei dat niemand apart van hem kon handelen in het koninkrijk. Zijn eigen volk haatte en mishandelde hem, maar een wereldlijke koning legde zijn ring om zijn vinger. Je kunt niet begrijpen waarom mannen van God vervolgd worden door hun eigen broers.

Maar het einde zal rechtvaardig zijn

Regelmatig werden in de kerkgeschiedenis goede mensen vervolgd en in de put gegooid. Gods volk werd in de gevangenis gestopt, maar ze stierven daar niet. God was met hen en daarom was er zelfs niet de geur van vuur op hun kleding, zoals bij de vrienden van Daniel.
Jozef werd ten onrechte gevangengezet, maar hij stierf daar niet. God was met hem. Hij hief hem op uit zijn lijden.

Wat was het einde van het verhaal?
Toen Daniël in een kuil vol leeuwen werd geworpen, hield God de muilen gesloten, omdat hij onberispelijk was voor God. Degenen die tegen hem waren werden verslonden door de leeuwen terwijl ze de grond nog niet bereikt hadden. Verzet je nooit tegen een man van God, je zult er een hoge prijs voor betalen. Toen de koning Daniël vroeg of zijn God hem had bewaard, zei Daniël ja, omdat God geen zonde in zijn leven had gevonden.
God vond geen zonde in zijn leven. Dat is het geheim. Geestelijk gezag in je leven wordt verkregen door te breken met de zonde.

Tegenstand hoort erbij, maar blijf staan!

Wanneer God werkt, dan zul je grote tegenstand ondervinden. Sta voor God. Lieg niet. Schaam je niet. Wees sterk in de Heere, ongeacht wat er op je af komt. Potifars vrouw loog over Jozef. Zelfs als je vrouw tegen God zou ingaan, sta niet met haar, maar wees sterk in de Heere. Wees trouw aan God tot je sterft. Weersta de zonde tot het punt van sterven. Liever hier gehaat worden en verwelkomd in de hemel, zelfs als het moeilijk zou zijn. Zelfs als mensen tegen je ingaan en naar je spugen, zal je beloning geweldig zijn.
Sta voor de waarheid. Sta voor het echte evangelie. Sta op en wees trouw tot de dood.

© 2017 KwaSizabantu Nederland