Jozef had twee zonen vóór de jaren van hongersnood. De eerstgeborene was Manasse, want ‘God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en ontberingen en al het verdriet van mijn vaders huis.’ Zijn tweede zoon was Efraïm, want ‘God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn verdrukking’ (Genesis 41: 50-52). Jozef was een…

‘Sta op en neem iedereen die bij je hoort nu mee, deze stad uit, voordat God de stad omkeert’. Die boodschap kreeg Lot te horen van de twee engelen, op de nacht voordat zwavel en vuur Sodom verteerde. Wat een genade van God. Lot mocht iedereen meenemen die bij hem hoorde – en hij was…

Toen de blinde Bartimeüs bij Jezus gebracht werd, vroeg Hij hem: ‘wat wil je dat ik je doen zal?’. Dat is best een vreemde vraag om aan een blinde te stellen. ‘Dat ik ziende worde!’, antwoordde de bedelaar. Bartimeüs besefte dat hij blind was, in tegenstelling tot de gemeente van Laodicea die ‘ziende blind’ was….

© 2017 KwaSizabantu Nederland