De Bijbelstudie op woensdagavond in De Cederborg begint voortaan om 19:30 uur.

Toen de blinde Bartimeüs bij Jezus gebracht werd, vroeg Hij hem: ‘wat wil je dat ik je doen zal?’. Dat is best een vreemde vraag om aan een blinde te stellen. ‘Dat ik ziende worde!’, antwoordde de bedelaar. Bartimeüs besefte dat hij blind was, in tegenstelling tot de gemeente van Laodicea die ‘ziende blind’ was….

In Jozua 10 trekt Jozua ten strijde tegen de Amorieten, die aangevoerd werden door vijf koningen. Het was de slag waarbij, op Jozua’s gebed, de zon stil stond aan de hemel. Het was ook de slag waarbij meer Amorieten vielen door de hagelstenen die God uit de hemel op hen deed neerdalen dan door het…

© 2017 KwaSizabantu Nederland