In 1986 werd op de zendingspost een kleine school geopend voor ca. 140 kinderen. Nu zijn er al meer dan 300 kinderen, van allerlei ras en huidkleur die er christelijk onderwijs krijgen.

Uw hulp is nodig. Aanvankelijk werd de school alleen door de zendingspost Kwa Sizabantu bekostigd. Om nù nog meer kinderen een goede bijbelse schoolopleiding aan te kunnen bieden, hebben vrienden in Europa het plan opgevat om sponsors te zoeken, die de school ondersteunen.

Sponsoring
Gezinnen, alleenstaanden, verenigingen, bedrijven of andere groepen kunnen als sponsor van de school optreden. Op elk gewenst ogenblik kan men een verbintenis hiervoor aangaan of beëindigen.  Het bedrag van sponsoring is vrij. Wij bevelen een minimumbedrag van € 25,- per maand aan.

Scholen
Domino Servite School http://www.dss.org.za

Cedar College of Education http://www.cedar.org.za