De “Kwasizabantu Zending” (KSB) heeft haar oorsprong in de gelijknamige Zending in Zuid-Afrika. De Zending is ontstaan door een opwekking in de provincie Natal, in het midden van de jaren ’60 van de vorige eeuw.

Het centrum van dit zendingswerk is gesitueerd in Kwasizabantu, daarom luidt de naam: “Kwasizabantu Zending”. KSB heeft haar wortels in de Evangelisch-Lutherse Hermannsburger Mission, die sinds ca. 150 jaar zendelingen uit de Lüneburger Heide naar Afrika zendt.

Ondertussen is de Kwasizabantu Zending in verschillende Europese landen te vinden, zoals Frankrijk, Zwitserland, België, Duitsland en Roemenië. Er bestaat een Europese vereniging, ‘Mission Kwasizabantu (KSB) Europa’, die dit werk in Europa onderling en met Zuid-Afrika verbindt.

In Nederland heeft de Kwasizabantu Zending de beschikking over drie centra in drie verschillende delen van het land: De Cederborg in de provincie Groningen en De Jakobsbron op de grens van Gelderland en Brabant en De Ceder in Boskoop.

Organisatorisch kent de Zending in Nederland een stichtingsvorm. De stichting coördineert het werk in Nederland. Tevens is de stichting lid van ‘Mission Kwasizabantu (KSB) Europa’.

De stichting heeft ten doel, o.a. het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus en bekendheid te geven aan opwekkingen wereldwijd en in het bijzonder Zuid-Afrika.

De stichting heeft ook vanuit deze Europese koepelorganisatie een raad van toezicht, die tot taak heeft toezicht te houden op het beleid en het bewaken van de doelstelling van de stichting.
Klachten van enigerlei aard met betrekking tot beleid of functioneren van personen, die betrokken zijn bij de stichting, kunnen bij de raad van toezicht worden ingediend.