dagelijkse bijbelteksten!
  KwaSizabantu.nl  
Ga naar de Home-page
  HOME     

Over Kwa Sizabantu

Herbouwd Auditorium

40 jaar opwekking

60 years of ministry

Google Earth foto van de zendingspost


Over ons
Wat is KSB zending
Hoe het begon
Bezoek aan KSB
Wij belijden
Chr. onderwijs
Domino Servite School
Contact


Informatie

Agenda Algemeen

Agenda Cederborg / Middelstum

Agenda Ceder / Boskoop

Agenda Jakobsbron/ Well

Boeken en Audio
Getuigenissen

Links


Centra

De Cederborg
De Ceder

De Jakobsbron

Redaktie

 

 

Acrobat Reader, gratis
Kostenlosen RealAudio-Player holen!
Kostenlosen MP3-Player holen

 

 

Projecten

Christelijk onderwijs: De toekomst voor Zuid-Afrika

In 1986 werd op de zendingspost een kleine school geopend voor ca. 140 kinderen. Nu zijn er al meer dan 500 kinderen: zwarten, blanken en kleurlingen krijgen christelijk onderwijs, zijn ondergebracht in een internaat op de zendingspost en worden dagelijks gevoed en gekleed.

De Domino Servite School (DSS) is een Internaatschool van de Zendingspost Kwa Sizabantu in de Zuid-Afrikaanse provincie Natal. Omdat de kinderen vandaag de dag bloot staan aan zeer slechte invloeden, vonden sommige ouders het niet langer verantwoord hun kinderen nog naar een openbare school te sturen. Met de leiding van de zendingspost heeft men naar mogelijkheden gezocht voor christelijk onderwijs.

Uw hulp is nodig. Aanvankelijk werd de school alleen door de zendingspost Kwa Sizabantu bekostigd. Om nù nog meer kinderen een goede bijbelse schoolopleiding aan te kunnen bieden, hebben vrienden in Europa het plan opgevat om sponsors te zoeken, die de school ondersteunen.

Het kinderadoptieplan

Gezinnen, alleenstaanden, verenigingen, bedrijven of andere groepen kunnen als sponsor optreden. Op elk gewenst ogenblik kan men een verbintenis hiervoor aangaan of beëindigen. Een leerling kost de zending per maand (onderdak, school, school-uniform en materiaal) € 80,- Het bedrag van sponsoring is vrij. Wij bevelen een minimumbedrag van € 23,- per maand aan.

U laat een kind toch niet in de kou staan? Betrokkenheid uit u door daadwerkelijke actie. Voor het geval u besluit de Domino Servite School e ondersteunen, kunt u de antwoordcoupon insturen of contact met ons opnemen.

Samen bouwen

Kwa Sizabantu Zending werkt ter plekke met eigen mensen. De bestemming van de fondsen wordt zeer zorgvuldig beoordeeld. Er blijft in Nederland niets achter voor administratiekosten of iets van dien aard. Op de voortgang van de projecten wordt nauwlettend toegezien. Onlangs is er een nieuw meisjesinternaat gebouwd. De jongens slapen nog in provisorische slaapzalen en het is voor hen behelpen met de weinige sanitaire voorzieningen. Voor een jongensinternaat bestaan ook bouwplannen. Er moet nog heel veel werk worden verzet en daarvoor is veel geld nodig. Door uw hulp stelt u de toekomst van een kind veilig.

Vensterramen

vervaardiging van aluminium vensterramen
(http://www.kwasizabantu.com/Self help.htm)

Scholen

  • Domino Servite School (die 470 leerlingen) www.dss.kzn.school.za
  • Cedar College of Education (CCE > Ceder Pedagogische Academie)
  • Tabitha Adult School (TAS - Tabitha School voor Volwassenen)


 
 
South Africa

Russia

Nederlands

Deutsch
Schweiz
   

© 2012-2016 Kwa Sizabantu Zending mail ons