Deze opnames zijn afkosmtig van de Winterconferentie 2016/2017. Een team vanuit de opwekking onder de Zoeloes in Zuid-Afrika was in de eerste dagen van januari op bezoek in Middelstum, Groningen, voor een conferentie met als thema: Opwekking – God als de Alfa en de Omega. De conferentie vond plaats van 31 december tot 3 januari in de Hoeksteenkerk te Middelstum.

© 2017 KwaSizabantu Nederland